Sistemi premosnica i priključni pribor

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Utikač ulazni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
G4703 Ulazni prekidač, 3-polni konektor
G4703 Ulazni prekidač, 3-polni konektor
G4703 Ulazni prekidač, 3-polni konektor 25 kom. na zahtjev

Utikač izlazni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
G4713 Izlazni prekidač, 3-polni konektor
G4713 Izlazni prekidač, 3-polni konektor
G4713 Izlazni prekidač, 3-polni konektor 25 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.