Prekidač / taster, izmjenični/križni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Izmjenični/križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Kontrolni - izmjenični prekidač ( 2 artikla )

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva 10 kom. na zahtjev
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - simbol

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16206049 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206049 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206049 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16206059 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206059 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206059 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16206069 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206069 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206069 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16206046 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206046 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206046 Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16206056 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, antrait pliš
16206056 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, antrait pliš
16206056 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, antrait pliš 10 kom. na zahtjev
16206066 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206066 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206066 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16206044
16206044
16206044 10 kom. na zahtjev
16206054 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206054 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206054 Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev
16206064 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206064 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206064 Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (5)

Tipka za prekidač / taster - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16266089 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16266089 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16266089 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16266086 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš
16266086 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš
16266086 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16266084 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16266084 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16266084 Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija - simbol za svjetlo

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16216079 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, p.bijela pl
16216079 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, p.bijela pl
16216079 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, p.bijela pl 10 kom. na zahtjev
16216076 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pl
16216076 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pl
16216076 Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pl 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16216074 Tipka, sa narandž/prozirnom indik i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, aluminij pliš
16216074 Tipka, sa narandž/prozirnom indik i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, aluminij pliš
16216074 Tipka, sa narandž/prozirnom indik i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, aluminij pliš 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - indikacija - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16286089 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16286089 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16286089 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16286086 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš
16286086 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš
16286086 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16286084 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16286084 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16286084 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16966084
16966084
16966084 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - indikacija - simbol za zvono - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16286079 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl
16286079 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl
16286079 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl 10 kom. na zahtjev
16286076 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, antracit pl
16286076 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, antracit pl
16286076 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, antracit pl 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16286074 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, aluminij
16286074 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, aluminij
16286074 Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, aluminij 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - indikacija - simbol za zvono - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16966079 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966079 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966079 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16966076 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, antracit pliš
16966076 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, antracit pliš
16966076 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16966074 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16966074 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16966074 Tipka, s indik. poljem za natpis i simbolom "zvono", Q.1/Q.3, aluminij pliš 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 10 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 16 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - indikacija - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš 10 kom. na zahtjev

Serijski prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev

Izmjenični prekidač - dupli, odvojene ulazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Serijski taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Taster serijski, 2 kontakta preklopna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Grupni serijski taster, 4 k.o., zajednička ulazna stezaljka - "0" položaj

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač isklopni, 3 x 1 pol

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev
16656084
16656084
16656084 10 kom. na zahtjev

Potezni prekidač isklopni/preklopni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX 10 kom. na zahtjev

Potezni taster, izmjenični sa odvojenim signalnim kontaktom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač/- taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ 2-polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za prekidač/taster na ključ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15076089 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
15076089 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
15076089 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
15076086 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
15076086 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
15076086 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
15076084 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
15076084 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
15076084 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Taster na tipke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Taster na tipke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.