Orion plus unutrašnji panel, sistem C

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Oprema za modularne uređaje komplet

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FL990A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 20 modula, sistem C
FL990A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 20 modula, sistem C
FL990A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 20 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL991A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x300 mm, 30 modula, sistem C
FL991A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x300 mm, 30 modula, sistem C
FL991A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x300 mm, 30 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL992A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x400 mm, 48 modula, sistem C
FL992A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x400 mm, 48 modula, sistem C
FL992A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 500x400 mm, 48 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL993A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x400 mm, 64 modula, sistem C
FL993A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x400 mm, 64 modula, sistem C
FL993A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x400 mm, 64 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL994A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x500 mm, 88 modula, sistem C
FL994A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x500 mm, 88 modula, sistem C
FL994A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 650x500 mm, 88 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL995A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x500 mm, 110 modula, sistem C
FL995A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x500 mm, 110 modula, sistem C
FL995A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x500 mm, 110 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL996A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x600 mm, 130 modula, sistem C
FL996A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x600 mm, 130 modula, sistem C
FL996A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 800x600 mm, 130 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL997A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x600 mm, 156 modula, sistem C
FL997A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x600 mm, 156 modula, sistem C
FL997A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x600 mm, 156 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL998A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C
FL998A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C
FL998A Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 950x800 mm, 222 modula, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL000A Konstruktivni element za modularne uređaje za Orion ormare, 1250x800mm, 8x37 mod
FL000A Konstruktivni element za modularne uređaje za Orion ormare, 1250x800mm, 8x37 mod
FL000A Konstruktivni element za modularne uređaje za Orion ormare, 1250x800mm, 8x37 mod 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (5)

Nosive šine sa materiajlom za pričvršćenje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FL459A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C
FL459A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C
FL459A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL461A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C
FL461A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C
FL461A Noseče šine, Orion Plus, 350mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL462A Noseče šine, Orion Plus, 500mm, sistem C
FL462A Noseče šine, Orion Plus, 500mm, sistem C
FL462A Noseče šine, Orion Plus, 500mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL463A Noseče šine, Orion Plus, 650x400mm, sistem C
FL463A Noseče šine, Orion Plus, 650x400mm, sistem C
FL463A Noseče šine, Orion Plus, 650x400mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL465A Noseče šine, Orion Plus, 800x500mm, sistem C
FL465A Noseče šine, Orion Plus, 800x500mm, sistem C
FL465A Noseče šine, Orion Plus, 800x500mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL466A Noseče šine, Orion Plus, 800x600mm, sistem C
FL466A Noseče šine, Orion Plus, 800x600mm, sistem C
FL466A Noseče šine, Orion Plus, 800x600mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL467A Noseče šine, Orion Plus, 950 mm, sistem C
FL467A Noseče šine, Orion Plus, 950 mm, sistem C
FL467A Noseče šine, Orion Plus, 950 mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
FL468A Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C
FL468A Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C
FL468A Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Prorez za uređaje 1-redni H = 150mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FL361A Modularni otvor, 1-redni , V=150mm za ormare 350x300, 500x300
FL361A Modularni otvor, 1-redni , V=150mm za ormare 350x300, 500x300
FL361A Modularni otvor, 1-redni , V=150mm za ormare 350x300, 500x300 1 kom. na zahtjev
FL362A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 500x400, 650x400
FL362A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 500x400, 650x400
FL362A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 500x400, 650x400 1 kom. na zahtjev
FL363A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 650x500, 800x500
FL363A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 650x500, 800x500
FL363A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 650x500, 800x500 1 kom. na zahtjev
FL364A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 800x600, 950x600, 1250x600
FL364A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 800x600, 950x600, 1250x600
FL364A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 800x600, 950x600, 1250x600 1 kom. na zahtjev
FL365A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 950x800, 1250x800
FL365A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 950x800, 1250x800
FL365A Modularni otvor, 1-redni, V=150mm za ormare 950x800, 1250x800 1 kom. na zahtjev

Slijepi poklopac H=150 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FL712E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
FL712E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
FL712E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm 1 kom. na zahtjev
FL713E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
FL713E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
FL713E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm 1 kom. na zahtjev
FL714E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x600 mm
FL714E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x600 mm
FL714E Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x600 mm 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.