Okviri - polarno bijeli sjajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112289 Okvir, 1-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10112289 Okvir, 1-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10112289 Okvir, 1-struki, R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10122289 Okvir, 2-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10122289 Okvir, 2-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10122289 Okvir, 2-struki, R.3, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10132289 Okvir, 3-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10132289 Okvir, 3-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10132289 Okvir, 3-struki, R.3, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10142289 Okvir, 4-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10142289 Okvir, 4-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10142289 Okvir, 4-struki, R.3, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10152289 Okvir, 5-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10152289 Okvir, 5-struki, R.3, polarna bijela sjajna
10152289 Okvir, 5-struki, R.3, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - crno sjajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112245 Okvir, 1-struki, R.3, crna sjajna
10112245 Okvir, 1-struki, R.3, crna sjajna
10112245 Okvir, 1-struki, R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10122245 Okvir, 2-struki, R.3, crna sjajna
10122245 Okvir, 2-struki, R.3, crna sjajna
10122245 Okvir, 2-struki, R.3, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10132245 Okvir, 3-struki, R.3, crna sjajna
10132245 Okvir, 3-struki, R.3, crna sjajna
10132245 Okvir, 3-struki, R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10142245 Okvir, 4-struki, R.3, crna sjajna
10142245 Okvir, 4-struki, R.3, crna sjajna
10142245 Okvir, 4-struki, R.3, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10152245 Okvir, 5-struki, R.3, crna sjajna
10152245 Okvir, 5-struki, R.3, crna sjajna
10152245 Okvir, 5-struki, R.3, crna sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - aluminij/polarno bijela

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112274 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10112274 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10112274 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10122274 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, polarna bijela
10122274 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, polarna bijela
10122274 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10132274 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10132274 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10132274 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10142274 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10142274 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10142274 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/polarna bijela 2 kom. na zahtjev
10152274 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10152274 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/polarna bijela
10152274 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/polarna bijela 2 kom. na zahtjev

Okviri - aluminij/crni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112284 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/crna
10112284 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/crna
10112284 Okvir, 1-struki, R.3, aluminij/crna 10 kom. na zahtjev
10122284 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, crna
10122284 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, crna
10122284 Okvir, 2-struki, R.3, aluminij, crna 10 kom. na zahtjev
10132284 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/crna
10132284 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/crna
10132284 Okvir, 3-struki, R.3, aluminij/crna 10 kom. na zahtjev
10142284 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/crna
10142284 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/crna
10142284 Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/crna 2 kom. na zahtjev
10152284 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/crna
10152284 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/crna
10152284 Okvir, 5-struki, R.3, aluminij/crna 2 kom. na zahtjev

Okviri - nehrđajući čelik/polarno bijela

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112214 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10112214 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10112214 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10122214 Okvir, 2-struki, R.3, n.čelik, polarna bijela
10122214 Okvir, 2-struki, R.3, n.čelik, polarna bijela
10122214 Okvir, 2-struki, R.3, n.čelik, polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10132214 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10132214 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10132214 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10142214 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10142214 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10142214 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela 2 kom. na zahtjev
10152214 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10152214 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela
10152214 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/polarna bijela 2 kom. na zahtjev

Okviri - nehrđajući čelik/crna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112204 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10112204 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10112204 Okvir, 1-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna 10 kom. na zahtjev
10122204 Okvir, 2-struki, R.3, nehrđajući čelik, crna
10122204 Okvir, 2-struki, R.3, nehrđajući čelik, crna
10122204 Okvir, 2-struki, R.3, nehrđajući čelik, crna 10 kom. na zahtjev
10132204 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10132204 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10132204 Okvir, 3-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna 10 kom. na zahtjev
10142204 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10142204 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10142204 Okvir, 4-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna 2 kom. na zahtjev
10152204 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10152204 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna
10152204 Okvir, 5-struki, R.3, nehrđajući čelik/crna 2 kom. na zahtjev

Okviri - staklo polarno bijela

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112209 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/polarno bijela
10112209 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/polarno bijela
10112209 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/polarno bijela 10 kom. na zahtjev
10122209 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, polarna bijela
10122209 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, polarna bijela
10122209 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, polarna bijela 5 kom. na zahtjev
10132209 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10132209 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10132209 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/polarna bijela 5 kom. na zahtjev
10142209 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10142209 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10142209 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/polarna bijela 1 kom. na zahtjev
10152209 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10152209 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/polarna bijela
10152209 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/polarna bijela 1 kom. na zahtjev

Okviri - staklo crna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112216 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/crna
10112216 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/crna
10112216 Okvir, 1-struki, R.3, staklo/crna 10 kom. na zahtjev
10122216 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, crna
10122216 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, crna
10122216 Okvir, 2-struki, R.3, staklo, crna 5 kom. na zahtjev
10132216 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/crna
10132216 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/crna
10132216 Okvir, 3-struki, R.3, staklo/crna 5 kom. na zahtjev
10142216 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/crna
10142216 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/crna
10142216 Okvir, 4-struki, R.3, staklo/crna 1 kom. na zahtjev
10152216 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/crna
10152216 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/crna
10152216 Okvir, 5-struki, R.3, staklo/crna 1 kom. na zahtjev

Okviri - polarno bijela sjajna - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112279 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna
10112279 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna
10112279 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10122269 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna
10122269 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna
10122269 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10132269 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna
10132269 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna
10132269 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10122279 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna
10122279 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna
10122279 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10132279 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna
10132279 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna
10132279 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - crna sjajna- polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112235 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, crna sjajna
10112235 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, crna sjajna
10112235 Okvir, 1-struki, R.3, sa poljem za natpis, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10122225 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna
10122225 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna
10122225 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10132225 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna
10132225 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna
10132225 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10122235 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna
10122235 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna
10122235 Okvir, 2-struki, R.3, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10132235 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna
10132235 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna
10132235 Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.