Stakleni senzor, sa termostatom

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Stakleni senzor 2 - struki sa termostatom - integrisano BCU postolje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
75642030 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela
75642030 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela
75642030 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela 1 kom. na zahtjev
75642035 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna
75642035 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna
75642035 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna 1 kom. na zahtjev
75642034 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij
75642034 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij
75642034 Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij 1 kom. na zahtjev

Stakleni senzor 2 - struki sa termostatom - integrisano BCU postolje - konfiguriran

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
75642130 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, pb
75642130 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, pb
75642130 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, pb 1 kom. na zahtjev
75642135 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna
75642135 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna
75642135 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna 1 kom. na zahtjev
75642134 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu
75642134 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu
75642134 Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu 1 kom. na zahtjev

Stakleni senzor 3 - struki sa termostatom - integrisano BCU postolje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
75643030 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela
75643030 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela
75643030 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela 1 kom. na zahtjev
75643035 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna
75643035 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna
75643035 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna 1 kom. na zahtjev
75643034 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij
75643034 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij
75643034 Stakleni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, aluminij 1 kom. na zahtjev

Stakleni senzor 3 - struki sa termostatom - integrisano BCU postolje - konfiguriran

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
75643130 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, p.bij
75643130 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, p.bij
75643130 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, p.bij 1 kom. na zahtjev
75643135 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna
75643135 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna
75643135 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna 1 kom. na zahtjev
75643134 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu
75643134 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu
75643134 Stakleni senzor, 2-str, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, alu 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.