Za unaprijeđenje života

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - opipljiv simobol - zaštitom za djecu - u 45°- promjenjiva pozicija ugradnje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47867109 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
47867109 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
47867109 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Izmjenični/križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka - vodilica za usni štapić - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16617109 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, K.1, polarna bijela sjajna
16617109 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, K.1, polarna bijela sjajna
16617109 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka - simbol svjetla dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16517109 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", K.1, p.bijela sjajna
16517109 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", K.1, p.bijela sjajna
16517109 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka - simbol zvona dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16517209 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", K.1, p.bijela sjajna
16517209 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", K.1, p.bijela sjajna
16517209 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka - simbol el.brave dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16517309 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", K.1, p.bijela sjajna
16517309 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", K.1, p.bijela sjajna
16517309 Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.