Quadro 4, quadro 5, quadro plus - razdjelni blokovi - jedno i višepolni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Distributivni blok jednopolni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KJ02D Distrubutivni blok 1P,  125A
KJ02D Distrubutivni blok 1P,  125A
KJ02D Distrubutivni blok 1P, 125A 4 kom. na zahtjev
KJ02C Distrubutivni blok 1P,  160A
KJ02C Distrubutivni blok 1P,  160A
KJ02C Distrubutivni blok 1P, 160A 4 kom. na zahtjev
KJ02A Distrubutivni blok 1P,  250A
KJ02A Distrubutivni blok 1P,  250A
KJ02A Distrubutivni blok 1P, 250A 4 kom. na zahtjev
KJ02B Distrubutivni blok 1P,  400A
KJ02B Distrubutivni blok 1P,  400A
KJ02B Distrubutivni blok 1P, 400A 4 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.