Internacionalni sistemi utičnica

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Utičnica sa zaštitnim pin kontaktom - zaštitom za djecu - u 45°-promjenjiva pozicija ugradnje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
676879 Utič. sa cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
676879 Utič. sa cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
676879 Utič. sa cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj 10 kom. na zahtjev
67687901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
67687901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
67687901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj 10 kom. na zahtjev

utičnica sa zaštitnim pin kontaktom - zaštitom za djecu - vijčane stezaljke - u 45°-promjenjiva pozicija ugradnje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
676579 Utič.na vijak, cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
676579 Utič.na vijak, cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
676579 Utič.na vijak, cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj 10 kom. na zahtjev
67657901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
67657901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
67657901 Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.