Nadžbukno kućište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Kućište NŽ - polarno bijela sjajna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10418989 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10418989 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10418989 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10428989 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10428989 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10428989 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
10438989 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10438989 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela sjajna
10438989 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
10418935 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, crna sjajna
10418935 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, crna sjajna
10418935 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10428935 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, crna sjajna
10428935 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, crna sjajna
10428935 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, crna sjajna 5 kom. na zahtjev
10438935 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, crna sjajna
10438935 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, crna sjajna
10438935 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, crna sjajna 5 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.