W.1 - prekidač za grijanje

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Kontrolni - izmjenični prekidač sa natpisom "Grijanje" NŽ - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
35663502
35663502
35663502 1 kom. na zahtjev

Kontrolni-Isklopni prekidač 2-polni sa natpisom "Grijanje" - 0 - I" NŽ - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
35623505
35623505
35623505 1 kom. na zahtjev
35623502
35623502
35623502 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.