Prekidač / taster, izmjenični/križni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro 10 kom. na zahtjev
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni 10 kom. na zahtjev
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat 10 kom. na zahtjev
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za prekidač/taster - indikacija - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Taster/Prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač sa dvobojnom indikacijom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev

Tipka 2-struka sa simbolom strelice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16258982 Tipke, sa simbolom strelice, S.1, bijela sjajna
16258982 Tipke, sa simbolom strelice, S.1, bijela sjajna
16258982 Tipke, sa simbolom strelice, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16258989 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16258989 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16258989 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16251909 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16251909 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16251909 Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16251606 Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
16251606 Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
16251606 Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16251404 Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano
16251404 Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano
16251404 Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka 2-struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16448982 Tipke, 4 simbola strelice, S.1, bijela sjajna
16448982 Tipke, 4 simbola strelice, S.1, bijela sjajna
16448982 Tipke, 4 simbola strelice, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16448989 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16448989 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16448989 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16441909 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16441909 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16441909 Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
16441606 Tipke, 4 simbola strelice, B.3/B.7, antracit mat
16441606 Tipke, 4 simbola strelice, B.3/B.7, antracit mat
16441606 Tipke, 4 simbola strelice, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16441404 Tipke, 4 simbola strelice, B.7, aluminij mat
16441404 Tipke, 4 simbola strelice, B.7, aluminij mat
16441404 Tipke, 4 simbola strelice, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač / - taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat 10 kom. na zahtjev
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.