Automatski osigurač 10 kA

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Automatski osigurač B karakteristika, 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NBN106 Automatski osigurač 6A, 1P, B, 10kA
NBN106 Automatski osigurač 6A, 1P, B, 10kA
NBN106 Automatski osigurač 6A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN110 Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
NBN110 Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
NBN110 Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN113 Automatski osigurač 13A, 1P, B, 10kA
NBN113 Automatski osigurač 13A, 1P, B, 10kA
NBN113 Automatski osigurač 13A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN116 Automatski osigurač 16A, 1P, B, 10kA
NBN116 Automatski osigurač 16A, 1P, B, 10kA
NBN116 Automatski osigurač 16A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN120 Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA
NBN120 Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA
NBN120 Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN125 Automatski osigurač 25A, 1P, B, 10kA
NBN125 Automatski osigurač 25A, 1P, B, 10kA
NBN125 Automatski osigurač 25A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN132 Automatski osigurač 32A, 1P, B, 10kA
NBN132 Automatski osigurač 32A, 1P, B, 10kA
NBN132 Automatski osigurač 32A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN140 Automatski osigurač 40A, 1P, B, 10kA
NBN140 Automatski osigurač 40A, 1P, B, 10kA
NBN140 Automatski osigurač 40A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN150 Automatski osigurač 50A, 1P, B, 10kA
NBN150 Automatski osigurač 50A, 1P, B, 10kA
NBN150 Automatski osigurač 50A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NBN163 Automatski osigurač 63A, 1P, B, 10kA
NBN163 Automatski osigurač 63A, 1P, B, 10kA
NBN163 Automatski osigurač 63A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB140A Automatski osigurač 40A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB132A Automatski osigurač 32A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB110A Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
NB110A Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
NB110A Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB116A Automatski osigurač 16A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB163A Automatski osigurač 63A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB106A Automatski osigurač 6A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB120A Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA
NB120A Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA
NB120A Automatski osigurač 20A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB125A Automatski osigurač 25A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB150A Automatski osigurač 50A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
NB113A Automatski osigurač 13A, 1P, B, 10kA 12 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (15)

Automatski osigurač B karakteristika, 2-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NBN206 Automatski osigurač 6A, 2P, B, 10kA
NBN206 Automatski osigurač 6A, 2P, B, 10kA
NBN206 Automatski osigurač 6A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN210 Automatski osigurač 10A, 2P, B, 10kA
NBN210 Automatski osigurač 10A, 2P, B, 10kA
NBN210 Automatski osigurač 10A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN213 Automatski osigurač 13A, 2P, B, 10kA
NBN213 Automatski osigurač 13A, 2P, B, 10kA
NBN213 Automatski osigurač 13A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN216 Automatski osigurač 16A, 2P, B, 10kA
NBN216 Automatski osigurač 16A, 2P, B, 10kA
NBN216 Automatski osigurač 16A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN220 Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA
NBN220 Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA
NBN220 Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN225 Automatski osigurač 25A, 2P, B, 10kA
NBN225 Automatski osigurač 25A, 2P, B, 10kA
NBN225 Automatski osigurač 25A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN232 Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA
NBN232 Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA
NBN232 Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN240 Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA
NBN240 Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA
NBN240 Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN250 Automatski osigurač 50A, 2P, B, 10kA
NBN250 Automatski osigurač 50A, 2P, B, 10kA
NBN250 Automatski osigurač 50A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NBN263 Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA
NBN263 Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA
NBN263 Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB213A Automatski osigurač 13A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB216A Automatski osigurač 16A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB263A Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA
NB263A Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA
NB263A Automatski osigurač 63A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB240A Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA
NB240A Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA
NB240A Automatski osigurač 40A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB232A Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA
NB232A Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA
NB232A Automatski osigurač 32A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB220A Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA
NB220A Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA
NB220A Automatski osigurač 20A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB250A Automatski osigurač 50A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB225A Automatski osigurač 25A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB210A Automatski osigurač 10A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
NB206A Automatski osigurač 6A, 2P, B, 10kA 6 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (15)

Automatski osigurač B karakteristika, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NBN306 Automatski osigurač 6A, 3P, B, 10kA
NBN306 Automatski osigurač 6A, 3P, B, 10kA
NBN306 Automatski osigurač 6A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN310 Automatski osigurač 10A, 3P, B, 10kA
NBN310 Automatski osigurač 10A, 3P, B, 10kA
NBN310 Automatski osigurač 10A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN313 Automatski osigurač 13A, 3P, B, 10kA
NBN313 Automatski osigurač 13A, 3P, B, 10kA
NBN313 Automatski osigurač 13A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN316 Automatski osigurač 16A, 3P, B, 10kA
NBN316 Automatski osigurač 16A, 3P, B, 10kA
NBN316 Automatski osigurač 16A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN320 Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA
NBN320 Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA
NBN320 Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN325 Automatski osigurač 25A, 3P, B, 10kA
NBN325 Automatski osigurač 25A, 3P, B, 10kA
NBN325 Automatski osigurač 25A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN332 Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA
NBN332 Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA
NBN332 Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN340 Automatski osigurač 40A, 3P, B, 10kA
NBN340 Automatski osigurač 40A, 3P, B, 10kA
NBN340 Automatski osigurač 40A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN350 Automatski osigurač 50A, 3P, B, 10kA
NBN350 Automatski osigurač 50A, 3P, B, 10kA
NBN350 Automatski osigurač 50A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NBN363 Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA
NBN363 Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA
NBN363 Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB340A Automatski osigurač 40A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB332A Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA
NB332A Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA
NB332A Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB310A Automatski osigurač 10A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB313A Automatski osigurač 13A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB363A Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA
NB363A Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA
NB363A Automatski osigurač 63A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB306A Automatski osigurač 6A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB320A Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA
NB320A Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA
NB320A Automatski osigurač 20A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB350A Automatski osigurač 50A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB325A Automatski osigurač 25A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
NB316A Automatski osigurač 16A, 3P, B, 10kA 4 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (15)

Automatski osigurač B karakteristika, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NBN406 Automatski osigurač 6A, 4P, B, 10kA
NBN406 Automatski osigurač 6A, 4P, B, 10kA
NBN406 Automatski osigurač 6A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN410 Automatski osigurač 10A, 4P, B, 10kA
NBN410 Automatski osigurač 10A, 4P, B, 10kA
NBN410 Automatski osigurač 10A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN413 Automatski osigurač 13A, 4P, B, 10kA
NBN413 Automatski osigurač 13A, 4P, B, 10kA
NBN413 Automatski osigurač 13A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN416 Automatski osigurač 16A, 4P, B, 10kA
NBN416 Automatski osigurač 16A, 4P, B, 10kA
NBN416 Automatski osigurač 16A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN420 Automatski osigurač 20A, 4P, B, 10kA
NBN420 Automatski osigurač 20A, 4P, B, 10kA
NBN420 Automatski osigurač 20A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN425 Automatski osigurač 25A, 4P, B, 10kA
NBN425 Automatski osigurač 25A, 4P, B, 10kA
NBN425 Automatski osigurač 25A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN432 Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA
NBN432 Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA
NBN432 Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN440 Automatski osigurač 40A, 4P, B, 10kA
NBN440 Automatski osigurač 40A, 4P, B, 10kA
NBN440 Automatski osigurač 40A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN450 Automatski osigurač 50A, 4P, B, 10kA
NBN450 Automatski osigurač 50A, 4P, B, 10kA
NBN450 Automatski osigurač 50A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NBN463 Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
NBN463 Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
NBN463 Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB450A Automatski osigurač 50A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB425A Automatski osigurač 25A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB420A Automatski osigurač 20A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB406A Automatski osigurač 6A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB432A Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA
NB432A Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA
NB432A Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB416A Automatski osigurač 16A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB410A Automatski osigurač 10A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB440A Automatski osigurač 40A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
NB463A Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
NB463A Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
NB463A Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA 3 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (14)

Automatski osigurač C karakteristika, 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NCN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, C, 10kA
NCN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, C, 10kA
NCN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN101 Automatski osigurač 1A, 1P, C, 10kA
NCN101 Automatski osigurač 1A, 1P, C, 10kA
NCN101 Automatski osigurač 1A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN102 Automatski osigurač 2A, 1P, C, 10kA
NCN102 Automatski osigurač 2A, 1P, C, 10kA
NCN102 Automatski osigurač 2A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN103 Automatski osigurač 3A, 1P, C, 10kA
NCN103 Automatski osigurač 3A, 1P, C, 10kA
NCN103 Automatski osigurač 3A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN104 Automatski osigurač 4A, 1P, C, 10kA
NCN104 Automatski osigurač 4A, 1P, C, 10kA
NCN104 Automatski osigurač 4A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN106 Automatski osigurač 6A, 1P, C, 10kA
NCN106 Automatski osigurač 6A, 1P, C, 10kA
NCN106 Automatski osigurač 6A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN110 Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA
NCN110 Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA
NCN110 Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN113 Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA
NCN113 Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA
NCN113 Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN116 Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA
NCN116 Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA
NCN116 Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN120 Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA
NCN120 Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA
NCN120 Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN125 Automatski osigurač 25A, 1P, C, 10kA
NCN125 Automatski osigurač 25A, 1P, C, 10kA
NCN125 Automatski osigurač 25A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN132 Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA
NCN132 Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA
NCN132 Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN140 Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA
NCN140 Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA
NCN140 Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN150 Automatski osigurač 50A, 1P, C, 10kA
NCN150 Automatski osigurač 50A, 1P, C, 10kA
NCN150 Automatski osigurač 50A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NCN163 Automatski osigurač 63A, 1P, C, 10kA
NCN163 Automatski osigurač 63A, 1P, C, 10kA
NCN163 Automatski osigurač 63A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC106A Automatski osigurač 6A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC110A Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA
NC110A Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA
NC110A Automatski osigurač 10A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC113A Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA
NC113A Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA
NC113A Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC120A Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA
NC120A Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA
NC120A Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC163A Automatski osigurač 63A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC150A Automatski osigurač 50A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC140A Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA
NC140A Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA
NC140A Automatski osigurač 40A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC125A Automatski osigurač 25A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC116A Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA
NC116A Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA
NC116A Automatski osigurač 16A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
NC132A Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA
NC132A Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA
NC132A Automatski osigurač 32A, 1P, C, 10kA 12 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (20)

Automatski osigurač C karakteristika, 2-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NCN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, C, 10kA
NCN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, C, 10kA
NCN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN201 Automatski osigurač 1A, 2P, C, 10kA
NCN201 Automatski osigurač 1A, 2P, C, 10kA
NCN201 Automatski osigurač 1A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN202 Automatski osigurač 2A, 2P, C, 10kA
NCN202 Automatski osigurač 2A, 2P, C, 10kA
NCN202 Automatski osigurač 2A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN203 Automatski osigurač 3A, 2P, C, 10kA
NCN203 Automatski osigurač 3A, 2P, C, 10kA
NCN203 Automatski osigurač 3A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN204 Automatski osigurač 4A, 2P, C, 10kA
NCN204 Automatski osigurač 4A, 2P, C, 10kA
NCN204 Automatski osigurač 4A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN206 Automatski osigurač 6A, 2P, C, 10kA
NCN206 Automatski osigurač 6A, 2P, C, 10kA
NCN206 Automatski osigurač 6A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN210 Automatski osigurač 10A, 2P, C, 10kA
NCN210 Automatski osigurač 10A, 2P, C, 10kA
NCN210 Automatski osigurač 10A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN213 Automatski osigurač 13A, 2P, C, 10kA
NCN213 Automatski osigurač 13A, 2P, C, 10kA
NCN213 Automatski osigurač 13A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN216 Automatski osigurač 16A, 2P, C, 10kA
NCN216 Automatski osigurač 16A, 2P, C, 10kA
NCN216 Automatski osigurač 16A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN220 Automatski osigurač 20A, 2P, C, 10kA
NCN220 Automatski osigurač 20A, 2P, C, 10kA
NCN220 Automatski osigurač 20A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN225 Automatski osigurač 25A, 2P, C, 10kA
NCN225 Automatski osigurač 25A, 2P, C, 10kA
NCN225 Automatski osigurač 25A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN232 Automatski osigurač 32A, 2P, C, 10kA
NCN232 Automatski osigurač 32A, 2P, C, 10kA
NCN232 Automatski osigurač 32A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN240 Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA
NCN240 Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA
NCN240 Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN250 Automatski osigurač 50A, 2P, C, 10kA
NCN250 Automatski osigurač 50A, 2P, C, 10kA
NCN250 Automatski osigurač 50A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NCN263 Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA
NCN263 Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA
NCN263 Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC232A Automatski osigurač 32A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC225A Automatski osigurač 25A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC206A Automatski osigurač 6A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC263A Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA
NC263A Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA
NC263A Automatski osigurač 63A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC220A Automatski osigurač 20A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC250A Automatski osigurač 50A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC210A Automatski osigurač 10A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC216A Automatski osigurač 16A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC240A Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA
NC240A Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA
NC240A Automatski osigurač 40A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
NC213A Automatski osigurač 13A, 2P, C, 10kA 6 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (20)

Automatski osigurač C karakteristika, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NCN300 Automatski osigurač 0,5A, 3P, C, 10kA
NCN300 Automatski osigurač 0,5A, 3P, C, 10kA
NCN300 Automatski osigurač 0,5A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN301 Automatski osigurač 1A, 3P, C, 10kA
NCN301 Automatski osigurač 1A, 3P, C, 10kA
NCN301 Automatski osigurač 1A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN302 Automatski osigurač 2A, 3P, C, 10kA
NCN302 Automatski osigurač 2A, 3P, C, 10kA
NCN302 Automatski osigurač 2A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN303 Automatski osigurač 3A, 3P, C, 10kA
NCN303 Automatski osigurač 3A, 3P, C, 10kA
NCN303 Automatski osigurač 3A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN304 Automatski osigurač 4A, 3P, C, 10kA
NCN304 Automatski osigurač 4A, 3P, C, 10kA
NCN304 Automatski osigurač 4A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN306 Automatski osigurač 6A, 3P, C, 10kA
NCN306 Automatski osigurač 6A, 3P, C, 10kA
NCN306 Automatski osigurač 6A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN310 Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA
NCN310 Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA
NCN310 Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN313 Automatski osigurač 13A, 3P, C, 10kA
NCN313 Automatski osigurač 13A, 3P, C, 10kA
NCN313 Automatski osigurač 13A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN316 Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA
NCN316 Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA
NCN316 Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN320 Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA
NCN320 Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA
NCN320 Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN325 Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA
NCN325 Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA
NCN325 Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN332 Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA
NCN332 Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA
NCN332 Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN340 Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA
NCN340 Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA
NCN340 Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN350 Automatski osigurač 50A, 3P, C, 10kA
NCN350 Automatski osigurač 50A, 3P, C, 10kA
NCN350 Automatski osigurač 50A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NCN363 Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA
NCN363 Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA
NCN363 Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC325A Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC306A Automatski osigurač 6A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC350A Automatski osigurač 50A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC316A Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA
NC316A Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA
NC316A Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC363A Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA
NC363A Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA
NC363A Automatski osigurač 63A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC332A Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA
NC332A Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA
NC332A Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC340A Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA
NC340A Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA
NC340A Automatski osigurač 40A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC310A Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA
NC310A Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA
NC310A Automatski osigurač 10A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC320A Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA
NC320A Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA
NC320A Automatski osigurač 20A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
NC313A Automatski osigurač 13A, 3P, C, 10kA 4 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (20)

Automatski osigurač C karakteristika, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NCN400 Automatski osigurač 0,5A, 4P, C, 10kA
NCN400 Automatski osigurač 0,5A, 4P, C, 10kA
NCN400 Automatski osigurač 0,5A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN401 Automatski osigurač 1A, 4P, C, 10kA
NCN401 Automatski osigurač 1A, 4P, C, 10kA
NCN401 Automatski osigurač 1A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN402 Automatski osigurač 2A, 4P, C, 10kA
NCN402 Automatski osigurač 2A, 4P, C, 10kA
NCN402 Automatski osigurač 2A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN403 Automatski osigurač 3A, 4P, C, 10kA
NCN403 Automatski osigurač 3A, 4P, C, 10kA
NCN403 Automatski osigurač 3A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN404 Automatski osigurač 4A, 4P, C, 10kA
NCN404 Automatski osigurač 4A, 4P, C, 10kA
NCN404 Automatski osigurač 4A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN406 Automatski osigurač 6A, 4P, C, 10kA
NCN406 Automatski osigurač 6A, 4P, C, 10kA
NCN406 Automatski osigurač 6A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN410 Automatski osigurač 10A, 4P, C, 10kA
NCN410 Automatski osigurač 10A, 4P, C, 10kA
NCN410 Automatski osigurač 10A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN413 Automatski osigurač 13A, 4P, C, 10kA
NCN413 Automatski osigurač 13A, 4P, C, 10kA
NCN413 Automatski osigurač 13A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN416 Automatski osigurač 16A, 4P, C, 10kA
NCN416 Automatski osigurač 16A, 4P, C, 10kA
NCN416 Automatski osigurač 16A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN420 Automatski osigurač 20A, 4P, C, 10kA
NCN420 Automatski osigurač 20A, 4P, C, 10kA
NCN420 Automatski osigurač 20A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN425 Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA
NCN425 Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA
NCN425 Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN432 Automatski osigurač 32A, 4P, C, 10kA
NCN432 Automatski osigurač 32A, 4P, C, 10kA
NCN432 Automatski osigurač 32A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN440 Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA
NCN440 Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA
NCN440 Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN450 Automatski osigurač 50A, 4P, C, 10kA
NCN450 Automatski osigurač 50A, 4P, C, 10kA
NCN450 Automatski osigurač 50A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NCN463 Automatski osigurač 63A, 4P, C, 10kA
NCN463 Automatski osigurač 63A, 4P, C, 10kA
NCN463 Automatski osigurač 63A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NC440A Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA
NC440A Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA
NC440A Automatski osigurač 40A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NC420A Automatski osigurač 20A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NC416A Automatski osigurač 16A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NC410A Automatski osigurač 10A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
NC425A Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA
NC425A Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA
NC425A Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA 3 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (15)

Automatski osigurač D karakteristika, 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NDN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, D, 10kA
NDN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, D, 10kA
NDN100 Automatski osigurač 0,5A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN101 Automatski osigurač 1A, 1P, D, 10kA
NDN101 Automatski osigurač 1A, 1P, D, 10kA
NDN101 Automatski osigurač 1A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN102 Automatski osigurač 2A, 1P, D, 10kA
NDN102 Automatski osigurač 2A, 1P, D, 10kA
NDN102 Automatski osigurač 2A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN103 Automatski osigurač 3A, 1P, D, 10kA
NDN103 Automatski osigurač 3A, 1P, D, 10kA
NDN103 Automatski osigurač 3A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN104 Automatski osigurač 4A, 1P, D, 10kA
NDN104 Automatski osigurač 4A, 1P, D, 10kA
NDN104 Automatski osigurač 4A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN106 Automatski osigurač 6A, 1P, D, 10kA
NDN106 Automatski osigurač 6A, 1P, D, 10kA
NDN106 Automatski osigurač 6A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN110 Automatski osigurač 10A, 1P, D, 10kA
NDN110 Automatski osigurač 10A, 1P, D, 10kA
NDN110 Automatski osigurač 10A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN113 Automatski osigurač 13A, 1P, D, 10kA
NDN113 Automatski osigurač 13A, 1P, D, 10kA
NDN113 Automatski osigurač 13A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN116 Automatski osigurač 16A, 1P, D, 10kA
NDN116 Automatski osigurač 16A, 1P, D, 10kA
NDN116 Automatski osigurač 16A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN120 Automatski osigurač 20A, 1P, D, 10kA
NDN120 Automatski osigurač 20A, 1P, D, 10kA
NDN120 Automatski osigurač 20A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN125 Automatski osigurač 25A, 1P, D, 10kA
NDN125 Automatski osigurač 25A, 1P, D, 10kA
NDN125 Automatski osigurač 25A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN132 Automatski osigurač 32A, 1P, D, 10kA
NDN132 Automatski osigurač 32A, 1P, D, 10kA
NDN132 Automatski osigurač 32A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN140 Automatski osigurač 40A, 1P, D, 10kA
NDN140 Automatski osigurač 40A, 1P, D, 10kA
NDN140 Automatski osigurač 40A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN150 Automatski osigurač 50A, 1P, D, 10kA
NDN150 Automatski osigurač 50A, 1P, D, 10kA
NDN150 Automatski osigurač 50A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
NDN163 Automatski osigurač 63A, 1P, D, 10kA
NDN163 Automatski osigurač 63A, 1P, D, 10kA
NDN163 Automatski osigurač 63A, 1P, D, 10kA 12 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (10)

Automatski osigurač D karakteristika, 2-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NDN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, D, 10kA
NDN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, D, 10kA
NDN200 Automatski osigurač 0,5A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN201 Automatski osigurač 1A, 2P, D, 10kA
NDN201 Automatski osigurač 1A, 2P, D, 10kA
NDN201 Automatski osigurač 1A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN202 Automatski osigurač 2A, 2P, D, 10kA
NDN202 Automatski osigurač 2A, 2P, D, 10kA
NDN202 Automatski osigurač 2A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN203 Automatski osigurač 3A, 2P, D, 10kA
NDN203 Automatski osigurač 3A, 2P, D, 10kA
NDN203 Automatski osigurač 3A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN204 Automatski osigurač 4A, 2P, D, 10kA
NDN204 Automatski osigurač 4A, 2P, D, 10kA
NDN204 Automatski osigurač 4A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN206 Automatski osigurač 6A, 2P, D, 10kA
NDN206 Automatski osigurač 6A, 2P, D, 10kA
NDN206 Automatski osigurač 6A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN210 Automatski osigurač 10A, 2P, D, 10kA
NDN210 Automatski osigurač 10A, 2P, D, 10kA
NDN210 Automatski osigurač 10A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN213 Automatski osigurač 13A, 2P, D, 10kA
NDN213 Automatski osigurač 13A, 2P, D, 10kA
NDN213 Automatski osigurač 13A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN216 Automatski osigurač 16A, 2P, D, 10kA
NDN216 Automatski osigurač 16A, 2P, D, 10kA
NDN216 Automatski osigurač 16A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN220 Automatski osigurač 20A, 2P, D, 10kA
NDN220 Automatski osigurač 20A, 2P, D, 10kA
NDN220 Automatski osigurač 20A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN225 Automatski osigurač 25A, 2P, D, 10kA
NDN225 Automatski osigurač 25A, 2P, D, 10kA
NDN225 Automatski osigurač 25A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN232 Automatski osigurač 32A, 2P, D, 10kA
NDN232 Automatski osigurač 32A, 2P, D, 10kA
NDN232 Automatski osigurač 32A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN240 Automatski osigurač 40A, 2P, D, 10kA
NDN240 Automatski osigurač 40A, 2P, D, 10kA
NDN240 Automatski osigurač 40A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN250 Automatski osigurač 50A, 2P, D, 10kA
NDN250 Automatski osigurač 50A, 2P, D, 10kA
NDN250 Automatski osigurač 50A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
NDN263 Automatski osigurač 63A, 2P, D, 10kA
NDN263 Automatski osigurač 63A, 2P, D, 10kA
NDN263 Automatski osigurač 63A, 2P, D, 10kA 6 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (10)

Automatski osigurač D karakteristika, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
NDN300 Automatski osigurač 0,5A, 3P, D, 10kA
NDN300 Automatski osigurač 0,5A, 3P, D, 10kA