Redne stezaljke, vijčane

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Fazne prolazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA02LH Klema za fazu, 2,5mm²
KXA02LH Klema za fazu, 2,5mm²
KXA02LH Klema za fazu, 2,5mm² 100 kom. na zahtjev
KXA04LH Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak
KXA04LH Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak
KXA04LH Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak 100 kom. na zahtjev
KXA06LH Klema za fazu 6mm², 1000V/41A, na vijak
KXA06LH Klema za fazu 6mm², 1000V/41A, na vijak
KXA06LH Klema za fazu 6mm², 1000V/41A, na vijak 100 kom. na zahtjev
KXA10L Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10L Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10L Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA10LH Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10LH Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10LH Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16L Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
KXA16L Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak
KXA16L Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16LH Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak
KXA16LH Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak
KXA16LH Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA35L Klema za fazu 35mm², 400V/125A, na vijak
KXA35L Klema za fazu 35mm², 400V/125A, na vijak
KXA35L Klema za fazu 35mm², 400V/125A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB35LH Klema za fazu 35mm², 1000V/125A, na vijak
KXB35LH Klema za fazu 35mm², 1000V/125A, na vijak
KXB35LH Klema za fazu 35mm², 1000V/125A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB70LH Klema za fazu 70mm², 1000V/192A, na vijak
KXB70LH Klema za fazu 70mm², 1000V/192A, na vijak
KXB70LH Klema za fazu 70mm², 1000V/192A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB150LH Klema za fazu 150mm², 1000V/309A, na vijak
KXB150LH Klema za fazu 150mm², 1000V/309A, na vijak
KXB150LH Klema za fazu 150mm², 1000V/309A, na vijak 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (6)

Fazne spratne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA02LX Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
KXA02LX Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
KXA02LX Klema za fazu, spratna, 2,5mm² 100 kom. na zahtjev
KXA04LX Klema za fazu, spratna, 4mm², 400V/32A, na vijak
KXA04LX Klema za fazu, spratna, 4mm², 400V/32A, na vijak
KXA04LX Klema za fazu, spratna, 4mm², 400V/32A, na vijak 100 kom. na zahtjev
KXB04EX Klema za uzemljenje, , spratna, 4mm², na vijak
KXB04EX Klema za uzemljenje, , spratna, 4mm², na vijak
KXB04EX Klema za uzemljenje, , spratna, 4mm², na vijak 100 kom. na zahtjev

N - stezaljke provodnika

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA02NH Klema za nulu, 2,5mm²
KXA02NH Klema za nulu, 2,5mm²
KXA02NH Klema za nulu, 2,5mm² 100 kom. na zahtjev
KXA04NH Kleme za nulu 4mm², 800V/32A
KXA04NH Kleme za nulu 4mm², 800V/32A
KXA04NH Kleme za nulu 4mm², 800V/32A 100 kom. na zahtjev
KXA06NH Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak
KXA06NH Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak
KXA06NH Kleme za nulu 6mm², 1000V/41A, na vijak 100 kom. na zahtjev
KXA10N Klema za nulu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10N Klema za nulu 10mm², 400V/57A, na vijak
KXA10N Klema za nulu 10mm², 400V/57A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA10NH Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak
KXA10NH Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak
KXA10NH Klema za nulu 10mm², 1000V/57A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16N Klema za nulu 16mm², 400V/76A, na vijak
KXA16N Klema za nulu 16mm², 400V/76A, na vijak
KXA16N Klema za nulu 16mm², 400V/76A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16NH Klema za nulu 16mm², 1000V/71A, na vijak
KXA16NH Klema za nulu 16mm², 1000V/71A, na vijak
KXA16NH Klema za nulu 16mm², 1000V/71A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA35N Klema za nulu 35mm², 400V/125A, na vijak
KXA35N Klema za nulu 35mm², 400V/125A, na vijak
KXA35N Klema za nulu 35mm², 400V/125A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB35NH Klema za nulu 35mm², 1000V/125A, na vijak
KXB35NH Klema za nulu 35mm², 1000V/125A, na vijak
KXB35NH Klema za nulu 35mm², 1000V/125A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB70NH Klema za nulu 70mm², 1000V/192A, na vijak
KXB70NH Klema za nulu 70mm², 1000V/192A, na vijak
KXB70NH Klema za nulu 70mm², 1000V/192A, na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB150NH Klema za nulu 150mm², 1000V/309A, na vijak
KXB150NH Klema za nulu 150mm², 1000V/309A, na vijak
KXB150NH Klema za nulu 150mm², 1000V/309A, na vijak 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (6)

PE - stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA02E Klema za uzemljenje, 2,5mm²
KXA02E Klema za uzemljenje, 2,5mm²
KXA02E Klema za uzemljenje, 2,5mm² 100 kom. na zahtjev
KXB04E Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak
KXB04E Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak
KXB04E Klema za uzemljenje, 4mm², na vijak 100 kom. na zahtjev
KXB06E Klema za uzemljenje, 6mm², na vijak
KXB06E Klema za uzemljenje, 6mm², na vijak
KXB06E Klema za uzemljenje, 6mm², na vijak 100 kom. na zahtjev
KXA10E Klema za uzemljenje 10mm², 1000V/41A, na vijak
KXA10E Klema za uzemljenje 10mm², 1000V/41A, na vijak
KXA10E Klema za uzemljenje 10mm², 1000V/41A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXB10E Klema za uzemljenje, 10mm², na vijak
KXB10E Klema za uzemljenje, 10mm², na vijak
KXB10E Klema za uzemljenje, 10mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXB16E Klema za uzemljenje, 16mm², na vijak
KXB16E Klema za uzemljenje, 16mm², na vijak
KXB16E Klema za uzemljenje, 16mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16E Klema za uzemljenje 16mm², na vijak
KXA16E Klema za uzemljenje 16mm², na vijak
KXA16E Klema za uzemljenje 16mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXB35E1 Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak
KXB35E1 Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak
KXB35E1 Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB35E Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak
KXB35E Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak
KXB35E Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak 20 kom. na zahtjev
KXB70E Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak
KXB70E Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak
KXB70E Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak 20 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (5)

N- rastavne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04ND Klema, razvdojna za N, 4mm², 400V/25A, na vijak
KXA04ND Klema, razvdojna za N, 4mm², 400V/25A, na vijak
KXA04ND Klema, razvdojna za N, 4mm², 400V/25A, na vijak 100 kom. na zahtjev
KXA10ND Klema, razvdojna za N, 10mm², 400V/45A, na vijak
KXA10ND Klema, razvdojna za N, 10mm², 400V/45A, na vijak
KXA10ND Klema, razvdojna za N, 10mm², 400V/45A, na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA16ND Klema za nulu 16mm², 400V/62A, na vijak
KXA16ND Klema za nulu 16mm², 400V/62A, na vijak
KXA16ND Klema za nulu 16mm², 400V/62A, na vijak 50 kom. na zahtjev

Trospratne kleme sa rastavnim dijelom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04I3 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I3 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I3 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev

Trospratne kleme

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04I1 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I1 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I1 Klema, 1xN razdvojena/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev

Trospratne kleme bez odvajanja N

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04I2 Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I2 Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
KXA04I2 Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev

Dopunske stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04I4 Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak
KXA04I4 Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak
KXA04I4 Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA04I5 Klema, 1xprolazna L, 4mm², na vijak
KXA04I5 Klema, 1xprolazna L, 4mm², na vijak
KXA04I5 Klema, 1xprolazna L, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA04I6 Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak
KXA04I6 Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak
KXA04I6 Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXA04I7 Klema, 1xsigurnosni osigurač/1xL-prolazna/1xzemlja, 4mm²
KXA04I7 Klema, 1xsigurnosni osigurač/1xL-prolazna/1xzemlja, 4mm²
KXA04I7 Klema, 1xsigurnosni osigurač/1xL-prolazna/1xzemlja, 4mm² 50 kom. na zahtjev

Stezaljka nož

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA04KD Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak
KXA04KD Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak
KXA04KD Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak 100 kom. na zahtjev

Stezaljke sa osiguračem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXB04F5 Klema sa osiguračem 5x20, 4mm², na vijak
KXB04F5 Klema sa osiguračem 5x20, 4mm², na vijak
KXB04F5 Klema sa osiguračem 5x20, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev
KXB04F6 Klema sa osiguračem 6,3x32, 4mm², na vijak
KXB04F6 Klema sa osiguračem 6,3x32, 4mm², na vijak
KXB04F6 Klema sa osiguračem 6,3x32, 4mm², na vijak 50 kom. na zahtjev

Prolazne stezaljke - vertikalno povezane

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KXA02VB Klema, spratna, 2,5mm², interno premoštena
KXA02VB Klema, spratna, 2,5mm², interno premoštena
KXA02VB Klema, spratna, 2,5mm², interno premoštena 100 kom. na zahtjev
KXA04VB Klema, spratna, 4mm², intterno premoštena, 400V/32A, na vijak
KXA04VB Klema, spratna, 4mm², intterno premoštena, 400V/32A, na vijak
KXA04VB Klema, spratna, 4mm², intterno premoštena, 400V/32A, na vijak 100 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.