Uređaji za ugradnju u tehalit.LFF

Pregled grupe proizvoda (PDF)

LFF40090

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela 10 kom. na zahtjev
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela 1 Podesi na zahtjev
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm 10 kom. na zahtjev
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

LFF40110

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela 10 kom. na zahtjev
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela 1 Podesi na zahtjev
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm 10 kom. na zahtjev
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U 10 kom. na zahtjev
LFF71H110ALU Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij
LFF71H110ALU Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij
LFF71H110ALU Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij 1 kom. na zahtjev
LFF72H110ALU
LFF72H110ALU
LFF72H110ALU 1 kom. na zahtjev
LFF71H119ALU Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, aluminij 1 Podesi na zahtjev
LFF71U110ALU Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, aluminij
LFF71U110ALU Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, aluminij
LFF71U110ALU Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, aluminij 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

LFF60090

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela
LFF71H0909010 Ugradni okvir 45x45mm za LFF40090/LFF60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF72H0909010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela
LFF73H0909010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela 10 kom. na zahtjev
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela
LFF71H0999010 Nastavak za ugradni okvir 45x45, LFF4090/6090, 10 komada, polarna bijela 1 Podesi na zahtjev
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm 10 kom. na zahtjev
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela
LFF71U0909010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60090, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

LFF60110

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela
LFF71H1109010 Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF72H1109010 Ugradni okvir 2-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela
LFF73H1109010 Ugradni okvir 3-struki, 45x45mm, LF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela
WS161 Utičnica, ŠUKO, 2M, na vijak, Systo, bijela 10 kom. na zahtjev
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela
LFF71H1199010 Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, polarna bijela 1 Podesi na zahtjev
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm
LFF79H Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm 10 kom. na zahtjev
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela
LFF71U1109010 Ugradni okvir 60mm, LFF40/60110, polarna bijela 1 kom. na zahtjev
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U
LFF79U Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.