Naš tim
za područje Balkana

Top motivisani hagerov tim stoji vam sa savjetima i informacijama rado na raspolaganju.

Rukovodstvo

Fax rukovodstva: +387 33 424 296

Direktor

Direktor

Ramić Hajrudin
Tel.: +387 33 424 306 (BA)
Mob: +387 61 200 491
Fax: +387 33 424 296

Menadžer prodaje za područje Hrvatske

Seferagić Fikret
Tel.: +385 95807 8466 (HR)
Mob: +387 61 890 016

Menadžer prodaje za područje Bosne i Hercegovine

Ališić Elvis
Tel.: +387 33 424 298 (BA)
Mob: +387 61 890 015
Fax: +387 33 424 296

Menadžer prodaje za područje Crne Gore, Kosova i Albanije

Ahmatović Samid
Tel.: +387 33 424 299 (BA)
Mob: +387 61 724 398
Fax: +387 33 424 296

Menadžer prodaje za područje Srbije

Rajić Zlatan
Tel/Fax: +381 114027205 (RS)
Mob: +381 63 776 82 83

Odjel za prodaju

Kod pitanja o narudžbi i dostupnosti proizvoda molimo kontaktirajte prodaju.

Broj telefona: +387 33 424 295 i +387 33 424 297
Broj faksa: +387 33 424 296

Tehničko - projektni odjel

Kod tehničkih pitanja kao i podrške pri izradi projekata molimo kontaktirajte tehničko - projektni tim.

Broj telefona: +387 33 424 297
Faks: + 387 33 424 296

Odjel za marketing i PR

Kod pitanja u domenu marketinga, dostupnosti brošura, kataloga i slika, kao i iz polja odnosa sa javnošću, molimo kontaktirajte Odjel za marketing.

Broj telefona: +387 33 424 297
Faks: + 387 33 424 296