Marka Hager

U proteklim godinama su se tržište, tehnologija i ponude značajno promijenile. I Hager se odgovarajuće promijenio. Novi nastup odražava dinamičan razvoj hagerovih tržišta na savremen način.

Daniel Hager

Naša ponuda se u toku proteklih godina jako proširila: od razvodnika energije i brojnih mjerila preko vođenja kablova i priključnih sistema za prostorije pa sve do programa utičnica i prekidača. Sa širokim spektrom kompetentnih rješenja u svim područjima specijalista smo za elektrotehniku u namjenskoj i stanogradnji.

U toku izgradnje nas, kao kompletnog ponuđača, konsekventno smo ponude iz prodajnog programa Hagera i Tehalita stavili pod jednu marku, marku Hager. Sada je za vas sve pregledno i iz jedne ruke – kompletan spektar rješenja i servisa – za jednostavnu i sigurnu elektroinstalaciju.

Inovacije u službi kupca

Odgovornost, otvorenost i orjentacija u budućnost ogledaju se u nastupu naših novih proizvodnih marki. Snaga inovacije, blizina kupcu i jednostavnost su stare ali i nove vrijednosti marke Hager. Mi pitamo naše kupce šta je njima važno i vrjednujemo godišnje na hiljade takvih razgovora. Samo na taj način možemo, prilikom razvoja naših sistema, direktno odgovoriti na zahtjeve naših kupaca.