Ugradnja elemenata na prednjem dijelu parapetnih kanala