tehalit.BRA

tehalit.BRAtehalit.BRA
tehalit.BRA
  • ugradnja uređaja na prednjem dijelu profila
  • sa integrisanim uzemljenjem, obratiti pažnju oko procesa uzemljenja
  • zatvoreni profil sa poklopcem 80mm
  • rupe na dnu kanala sa razmakom 50 mm za konzolnu i 250 mm za zidnu montažu
  • uglovi od osnove ili poklopaca od PC/ABS bezhalogeni
  • osnovni profil sa C-profilom
Stranice kataloga (PDF, 943 KB) možete pogledati ovdje.