tehalit.BRP Parapetni kanaliBRP6513019010
tehalit.BRP parapetni kanali PVC
  • ugradnja uređaja koji se pričvršćuju za prednji dio kanala
  • zatvoren profil sa poklopcem širine 80mm
  • rupe na dnu kanala u razmaku od 50mm za konzolnu montažu i 250mm za zidnu montažu
  • podesivi ugaoni elementi +/-5% od PC/ABS bezhalogenog materijala
  • dimenzije parapetnih kanala: 65x100mm, 65x130mm, 65x170mm i dupli kanal 65x210mm
Stranice kataloga (PDF, 148 KB) možete pogledati ovdje.