Vođenje kablova i priključni sistemi za prostorije

Sigurno vođenje kablova i postavljanje priključaka za radna mjesta fleksibilno, tamo gdje su potrebni- sa hagerovim elektroinstalacionim sistemima postižete modernu elektrotehničku infrastrukturu za energiju, komunikaciju i računare u svakom objektu.

tehalit.BR - Sistem parapetnih kanala

Za svako rješenje: Da li PVC, bezhalogeni, aluminijum ili čelik, sa nama imate uvijek odgovarajući kanal za vašu namjenu.

tehalit.LF - Instalacioni kanali, PVC

Za sve uslove instalacije odgovarajući materijal: tehalit.LF za idealno polaganje kablova, tehalit.FWK za posebnu zaštitu i tehalit.RK za skrivanje i zaštitu a istovremeno je lijepog oblika.

tehalit.VK - Sistem perforiranih kanala

Sigurno i čisto u razvodnom ormaru: Više radne sigurnosti sa strukturno vođenim kablovima u električnim postrojenjima- sa sistemom perforiranih kanalica za šemiranje tehalit.VK.

tehalit.RI - Instalacioni sistemi za prostorije

Vođenje kablova po raspoređenim putanjama:Za kancelarijska radna mjesta lijepog izgleda i bez prepreka koje mogu prouzrokovati pad osoblja.

tehalit.AP - Priključni sistemi na radnim mjestima

Jednostavno, praktično i fleksibilno: Priključni sistemi na radnim mjestima za svaki radni sto.

Elementi za ugradnju u parapetne kanale

Štedite novac i vrijeme, sa međusobno ožičenim sistemom višestrukih utičnica u različitim bojama.