Marka Hager

U proteklim godinama su se tržište, tehnologija i ponude značajno promijenile. I Hager se odgovarajuće promijenio. Novi nastup odražava dinamičan razvoj hagerovih tržišta na savremen način.


Hager Forum, Obernai, Francuska

Daniel Hager

Inovacije u službi kupca

Kao kompletan ponuđač za profesionalce, ime Hager stoji za visokokvalitetnu, inovativnu tehniku, kao i za blizinu kupcu i pouzdanost. Inovacija i sistematski razvoj proizvoda i sistema odlikuju marku Hager. Naš cilj je biti na čelu razvoja sa novinama i poboljšanjima proizvoda.
6875151.3324