Filteri proizvoda

donji dio PVC

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP6510019010 Osnova kanala BRP, 65x100 mm, bijela
BRP6510019010 Osnova kanala BRP, 65x100 mm, bijela
BRP6510019010 Osnova kanala BRP, 65x100 mm, bijela 8 M na zahtjev
BRP6510019011
BRP6510019011
BRP6510019011 8 M na zahtjev

gornji dio PVC

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP08029010 Poklopac kanala BRP, PVC, 80 mm, bijela
BRP08029010 Poklopac kanala BRP, PVC, 80 mm, bijela
BRP08029010 Poklopac kanala BRP, PVC, 80 mm, bijela 24 M na zahtjev
BRP08029011
BRP08029011
BRP08029011 24 M na zahtjev

Završni poklopac PC - ABS

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP6510069010 Završni element kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP6510069010 Završni element kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP6510069010 Završni element kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela 1 kom. na zahtjev
BRP6510069011
BRP6510069011
BRP6510069011 1 kom. na zahtjev

Unutrašnji ugao PC - ABS

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP651004H9010 Unutrašnji ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651004H9010 Unutrašnji ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651004H9010 Unutrašnji ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela 1 kom. na zahtjev
BRP651004H9011
BRP651004H9011
BRP651004H9011 1 kom. na zahtjev

Vanjski ugao PC - ABS

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP651003H9010 Vanjski ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651003H9010 Vanjski ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651003H9010 Vanjski ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela 1 kom. na zahtjev
BRP651003H9011
BRP651003H9011
BRP651003H9011 1 kom. na zahtjev

Ravni ugao za prikrivanje proreza PC - ABS

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
BRP651005H9010 Ravni ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651005H9010 Ravni ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela
BRP651005H9010 Ravni ugao kanala BRP/BRAP, 65x100 mm, bijela 1 kom. na zahtjev
BRP651005H9011
BRP651005H9011
BRP651005H9011 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.