Redne stezaljke (VS kleme)

Sve vrste rednih stezaljki i dodatne opremeKXA10LH
Redne stezaljke (VS kleme)
 • otpornost: KC > 600
 • otpornost na temperaturu: -120°C
 • za DIN šine svih dimenzija po DIN 50022
 • čvrsto stoje i na šine koje nisu urađene po DIN normi, uobičajni noseći profili širine 35 mm
 • skidanje i postavljanje na DIN šinu je moguće sa obje strane
 • iste dimenzije stezaljki smanjuju potrebu za različitu dodatnu opremu
 • sa ugrađenom zaštitom od samo-otpuštanja: sigurne od vibracija i potresa
 • primjena i za dva ista presjeka (kod PE samo 1 provodnik)
 • prinudna vođica žice u otvorenu klemu sa konusom
 • vođica za šarafciger zbog upušteno postavljenog pocinčanog vijka
 • sa praznim hodom kod otpuštanja vijka kleme - posebno važno kod mehaničkih šraubera
 • svi dijelovi stezaljke su vezani u kućištu te se ne mogu izgubiti
 • kompaktna izrada
 • kleme primaju licnaste provodnike sa završnim hilznama do nazivnog presjeka
 • mali prolazni otpori zbog velikih kontaktnih snaga i velike kontaktne površine