Razdjelni-distributivni blokovi i glavne razdjelne kleme

Do 400AKJ02C
Tehničke karakteristike
  • Visina 90 mm
  • Širina 35 mm
  • Dubina 50 mm
  • Nazivna struja 160A
  • Broj modula 2