Učinski prekidači

Učinski prekidači do 1600AHHA025H
Učinski prekidači
  • sa termičkom i magnetnom zaštitom za zaštitu električnih postrojenja i mreža
  • nazivne struje 16A bo 1600A
  • montaža manjih sklopki na DIN šinu, montažnu ploču ili u konstruktivni element iz sistema univers N
  • na položaju ručice se vide tri različite varijante "UKLJUČENO" "ISKLJUČENO" i "ISKLJUČILO"
  • kod manjih sklopki kavez kleme za priključak bakarnih kablova su standard
  • kleme za priključak aluminijskih kablova se posebno poručuju
  • mehanička tipka za test
  • sa različitim dodatnim elementima moguće je proširenje funkcija učinskih prekidača
Stranice kataloga (PDF, 1,2 MB) možete pogledati ovdje.