Preklopne sklopke I-0-II, 20 A do 125 A

Modularna izvedbaHIM302
Modularne preklopke
  • za montažu na DIN šinu ili montažnu ploču
  • direktna ručica na uređaju u poziciji UGAŠENO može se zaključati katancem
  • Ith:(40°C) 63A do 160A
Funkcija
  • preklapanje 2 strujna kruga pod opterećenjem sa sigurnosnim rastavljanjem
  • sigurnosno rastavljanje
  • 3 pozicije I-0-II
  • IP20-strujni krugovi
  • Norma: IEC 60947-3
Stranice kataloga (PDF, 410 KB) možete pogledati ovdje.