Motorne zaštitne sklopke

Za zaštitu monofaznih i trofaznih motoraMM501N
Motorne zaštitne sklopke
  • Isklopna karakteristika K
  • nazivni napon: 230 V AC
  • nazivna struja: von 0,1 A do 25 A
  • sa termičkim i magnetnim isključenjem
  • termomagnetski prekidač sa podesivim bimetalnim relejom
  • naknadna ugradnja pomoćnog kontakta i podnaponskog okidača
  • širina: 2,5 modula
  • norme: VDE 0660/ 102 za zaštitu monofaznih i trofaznih motora
Stranice kataloga (PDF, 178 KB) možete pogledati ovdje.