Automatske motorizirane preklopke I-O-II, do 1600 A

Preklapanje između dva izvora napajanja automatskiHIB412
Automatske motorizirane preklopke I-O-II, do 1600 A
 • preklopna sklopka sa motornim pogonom
 • 4-polna
 • Ith(40°C): 125 do 1600A
 • UN=400/690V AC
Funkcije:
 • Motorizirana preklopka za daljinsko upravljanje 2 niskonaponska strujna kruga sa sigurnosnim rastavljanjem.
Karakteristike:
 • Specijalna koncepcija preklopnih sklopki sa motornim pogonom. Dva prekidača smještena jedan iznad drugog sa zaključavanjem i distancionim upravljanjem nude veliki broj prednosti:
 • 3 stabilne pozicije I-0-II i automatsko preklapanje pod opterećenjem jedne pozicije prema drugoj (AC22 i AC23)
 • sigurnosno rastavljanje sa prikazom položaja
 • manuelna ručica u nuždi
 • zaključavanje u poziciji 0
 • kompaktna izvedba
 • priključak RJ45 za prikazne elemente
 • priključne šine su velikih dimenzija, tako da omogućavaju upotrebu povezivajućih šina
 • Norme: IEC EN 60947-3,
 • IEC60947-6-1
Dodatna oprema na izbor:
 • odlazni kratkospojni mostovi
 • elementi za prikaz položaja i programiranje
Stranice kataloga (PDF, 615 KB) možete pogledati ovdje.