univers razvodni ormari za P/Ž montažu i rigips

univers razvodni ormari za P/Ž i rigips montažu, dubine 110mmFW31US2
Razvodni ormar za P/Ž ili rigips kompletan
  • za uređaje do 125 A
  • za 36 do 288 modula
  • kompletan razvodnik sa vratima, nosivom konstrukcijom i modularnim poklopcima
  • sa QuickConnect PE/N-klemama sigurnim od dodira
  • uvodnice za kablove su ugrađene sa gornje i donje strane
  • ravan okvir
  • integrisane prihvatne šine za kablove
  • dubina: 110 mm
  • za montažu u rgips za svaki ormar naručiti 1 x FZ276
  • standard: EN 61439
 
Stranice kataloga (PDF, 423 KB) možete pogledati ovdje.