Zaštitni uređaji za fotonapon

Zaštitni uređaji za fotonaponSB432PV
Fotonaponski prekidač, 4p 32A, 1000V