Šine za faze

U izvedbi kao 1p, 2p, 3p i 4pKDN263A
Šine za faze
  • Šine za faze za sve automatske osigurače sa 6, 10 i 15 kA
  • Sa Bi-Connect- klemama montaža istih je vrlo jednostavna
  • Priključak dovoda i odlaza je montiran bez ikakvih problema
Stranice kataloga (PDF, 68 KB) možete pogledati ovdje.