Kombinovana zaštitna sklopka

Kombinacija automatskog osigurača i FID zaštitne sklopkeADC910D
Kombinovane FID sklopke
  • norma: DIN EN 61009-1, VDE 0664-20
  • energija ograničenja 3
  • nazivni napon 230 V AC, 50/60 Hz
  • osjetljivost na pulsirajuće struje i otpornost na strujne udare do 250 A
  • (LS)-katakteristika B i C
  • probojna moć 6 kA sa predosiguračem 63 A / gL
  • zaštita od dodira VDE 0106 / 100
  • mogućnost pojedinačne montaže sa sistema šina za faze
  • polje za natpis
Stranice kataloga (PDF, 46 KB) možete pogledati ovdje.