Volt i ampermetri

Digitalni voltmetarSM501
Volt i ampermetri
Sve češće, mjerenje napona i struje u namjenskoj gradnji potrebno je da bi imali brz pregled o ulaznim strujama i napon uređaja. Analogni mjerni uređaji namijenjeni su za mjerenje izmjeničnog napona odnosno izmjenične struje. Digitalni mjerni uređaji su dodatno opremljeni sa prikazom preopterećenja.
Stranice kataloga (PDF, 214 KB) možete pogledati ovdje.